boazu sorin

divider

boazu sorin

EXPERT JUDICIAR TEHNIC IN CONSTRUCTII, EVALUATOR

ACTIVITATE PROFESIONALA

Diriginte de şantier - la INCERC Filiala Iaşi

1985 - 1993

Sef CTC în cadrul SPIND Iaşi

1984 - 1985

Lucrări de beton precomprima

1983 - 1984

 • IFA SUCEAVA (decantor suspensional, concentratoare de nămol) EPURAŢIE SUCEAVA (gazometre, matantancuri) DRAGOMIRNA, (decantor suspensional)

TAGCIND-SPIND IASI

1980 - 1985

 • Şef punct de lucru la Oţelăria electrică-CUG, conducând execuţia lucrărilor la fundaţiile cuptoarelor de 50 şi 100t;
 • Şef punct de lucru la Atelierul de prefabricate SPIND, conducând lucrările de executie a elementelor prefabricate din beton armat şi beton precomprimat;

PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PRACTICA, ECONOMICA SAU JURIDICA

Evaluator bunuri mobile (EBM)

2012 - prezent

Auditor energetic grd.I MDRT

2010 - prezent

Lichidator UNPRL.

2000 - prezent

Expert evaluator (EPI, EI) ANEVAR

2000 - prezent

Lichidator CECCAR

1999 - prezent

Evaluator CECCAR - în specialitatea evaluarea economică şi financiară a întreprinderii

1997 - prezent

Expert tehnic judiciar - în cadrul Ministerului de Justiţie, cu o activitate laborioasă în domeniul expertizelor judiciare

1988 - prezent

Diriginte de şantier - la INCERC filiala Iaşi pentru investiţia Secţie de cercetare şi microproducţie

1985 - 1990

specializari

Auditor energetic pentru cladiri, gradul I - la INCERC Filiala Iaşi

2004

 • Specialitatea constructii si instalatii, Seria UA, Nr. 01350/27.10.2010, eliberat de MDRT;

Expert evaluator (EPI) ANEVAR

2004

Lichidator UNPRL

2000

Evaluator (EI) ANEVAR

2000

Lichidator CECCAR

1999

Evaluator CECCAR

1998

Expert tehnic în construcţiiautorizat de Ministerul de Justiţie

1992

Inginer tensionist

1983

Inginer constructor - Facultatea de Constructii Civile, Industriale şi Agricole Iaşi

1980

seminarii si conferinte

 • Seminar „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural istoric şi natural”, ANEVAR, 2004
 • Seminarul „ Evaluarea in vederea aplicarii Legii 10/2004”- 2005
 • Seminarul „ Initiere in sisteme de management al calitatii”-2005
 • Seminarul international „ Evaluarea fara frontiere”-2006
 • Seminarul „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric” -2006
 • Intalnirea anuala a membrilor asociati – 2006 – „ Raportul uniform”-2006
 • Seminarul „ Standarde internationale de evaluare SPIC D-06 „-2006
 • Conferinta „ Asigurarea unor standarde de aur pentru expertii evaluatori „-2007
 • Seminarul „ Standarde profesionale si etice-elemente de noutate” - 2007
 • Conferinta „ Evaluarea activelor necorporale”-2008
 • Seminarul „ Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric”-2008
 • Conferinta „ Evaluarea activelor din sectorul public”-2008
 • Seminarul „ Deprecierea constructiilor, SPIC-D20”-2009
 • Seminarul „ Garantarea imprumuturilor si raportare financiara”-2009
 • Seminarul „ Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor SPIC-D04”-2010
 • Seminarul „ Deprecierea constructiilor, SPIC-D20”-2010

atestate

 • Atestat MLPAT ca şef de profil beton, beton armat, beton precomprimat, materiale pentru mortare şi betoane, încercări nedistructive pe betoane, încercări nedistructive pe metale
 • Atestat MLPAT ca diriginte de şantier categoriile de importanţă B, C, D, în domeniile: construcţii civile, industriale, agrozootehnice,; construcţii edilitare şi de gospodărie comunală şi instalaţii aferente lor; monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură; instalaţii aferente construcţiilor.

activitate stiintifica

 • 1989-2002 cercetător principal III la INCERC Filiala Iaşi, în cadrul Laboratorului de încercări fizico-mecanice, fiind autor şi coautor la peste 40 de contracte de cercetare ştiinţifică. In această perioadă m-am ocupat şi de lucrări de consolidare la Catedrala Mitropolitană Iaşi, Mânăstirea Golia, Institutul da Medicină şi Farmacie, Spitalul Parhon, Spitalul SF. Spiridon, CET II Holboca, etc.

Ai nevoie de Ajutorul unui Avocat?