Liliana stefan

divider

Liliana stefan

MEDIATOR

Experienta

Mediator - Vicepreședinte al Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Iași

2015 - pana in prezent

Președinte - Asociația Profesioniștilor în Mediere și Arbitraj ,,Moldova”

2014 - pana in prezent

Mediator - Birou de mediator Ștefan Liliana

2012 - pana in prezent

Consilier juridic, part-time - la SC Flori Trans

2010

Ofiter credite, part-time - la Raiffeisen Bank

2009 - 2010

Agent asigurării, part-time - la ASTRA SA

1998 - 2005

Personal didactic auxiliar - la Liceul de Teoretic de Informatică,,Gr Moisil”Iași

1991 - 2012

educatie si formare

  • Stagii de perfecționare pe mediere 2012-2015
  • Stagiul de perfecționare pe probleme educative - CCD Iași
  • Certificat eliberat de Centru european de resurse și consultanță
  • Curs de programare ActionScript- 2010- Liceul de Informatică Iași
  • Certificat de absolvire- Educație pentru justiție și democrație, Centrul Român de Politici europene și Liderjust

Consilier juridic, Decizia seria CIs, nr 1048

2011

  • Uniunea Colegilor Consilierilor Juridici din România- Colegiul Consilierilor Juridici Iași

Certificat de absolvire seria F, nr. 0161232

2011

  • Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Intelinvest Consulting
  • Unități dobândite conform S.O din 2007: Pregatirea formării, realizarea activitaților de formare, evaluarea participanților la formare, Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, Marketingul formării, Proiectarea programeleor de formare, Organizarea programelor și stagiilor de formare, Evaluarea, Revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

Drept / licențiață în științe juridice - Universitatea P. Andrei Facultatea de Drept

2006 - 2010

Ai nevoie de Ajutorul unui Avocat?