rodica boca

divider

rodica boca

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR, UNIVERSITATEA MIHAIL KOGALNICEANU, IASI, FACULTATEA DE DREPT

Experienta

Lector universitar, Catedra de drept public - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi

2005 - pana in prezent

Asistent universitar - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi

Februarie 2001 - Septembrie 2005

Preparator Universitar - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi

Octombrie 1998 - Februarie 2001

Avocat - in cadrul Baroului de Avocati Iasi

06/2002 - pana in prezent

Expert in cadrul programului POSDRU „ MASURI ACTIVE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR” - desfasurat in judetul Iasi

Iunie 2011

  • Activitati de consultanta juridica, de reprezentare si asistenta juridica in fata instantelor si a altor institutii, persoane fizice sau juridice – perioada nelimitata

Formator atestat CNFPA - (in prezent ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari – sub coordonarea MEC)

Mai 2010 - pana in prezent

  • Predare cursuri, sustinere prelegeri pe teme specifice, activitati de evaluare

Prodecan al Facultatii de Drept - Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi

Martie 2015 - pana in prezent

  • Activitati desfasurate - predare, seminarizare si consultatii la disciplinele mai sus mentionate
  • Coordonare lucrari de licenta si de disertatie
  • Elaborare de subiecte si ulterior corectura la examenul de licenta
  • Participare la activitatile de audit si inventariere din cadrul UMK

Cercetator

Mai 2014 - pana in prezent

  • In cadrul programului post-doctoral in sprijinul cercetarii „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, proiect finanţat din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

Stagiu extern de cercetare - la Universitatea Orleans, Franta, Facultatea de Drept, Economie si Gestiune

Martie 2015

Doctor in stiinte juridice - specializarea Drept procesual penal, titlul tezei de doctorat: Solutiile la judecata în caile ordinare de atac.

2010

Formator, atestat diploma CNFPA

2010

Participare la American European Summer Academy ”The Relations between Europe and North America" - Schlosshofen, Austria, organizat de Centre International de Formation Européenne - CIFE

Iulie 2006

Membru în Consiliul Executiv al Clinicii Juridice din cadrul Centrului de Mediere si Securitate Comunitara Iasi

Ianuarie 2003 - Decembrie 2006

Doctorand in stiinte juridice - sub coordonarea prof. univ. dr. Grigore Theodoru, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Facultatea de drept

2002 - 2009

Studii aprofundate in Drept international public si privat - Facultatea de drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, media de absolvire: 10,00.

1998 - 1999

Facultatea de drept - media de absolvire: 9,90. Media examen licenta: 9,83

1994 - 1998

Liceul Teoretic ”Calistrat Hogas”, Piatra Neamt

1990 - 1994

Ai nevoie de Ajutorul unui Avocat?